تبعیض Arakshan 2011

600 تومان

خلاصه ی داستان: تصمیم دولت و دادگاه نظامی‌هندوستان بر این مبناست که وطن پرستی و صداقت و وفاداری شخصی را به امتحان بکشند

خلاصه ی داستان: تصمیم دولت و دادگاه نظامی‌هندوستان بر این مبناست که وطن پرستی و صداقت و وفاداری شخصی را به امتحان بکشند

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

زیرنویس پارسی ندارد

کیفیت فیلم 720  می باشد

محصولات مرتبط